Ostatní

  • advokátní úschovy,
  • zakládání obchodních společností,
  • obchodní právo
  • trestní právo
  • právní vztahy k nemovitostem
  • směnečné právo
  • pojišťovací právo