Naše specializace

Pro klienty vymáháme následující nároky:

Pro pozůstalé: 

 • odčinění duševních útrap osob blízkých
 • náklady na pohřeb
 • rentu pro vyživované osoby

U zraněných osob:

 • bolestné, ztížení společenského uplatnění,
 • cestovné,
 • odčinění duševních útrap osob blízkých
 • Dále náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, jeho domácnost a jeho osobu
 • Ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
 • Ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
 • Odbytné
 • Věcná škoda

Výše uvedené nároky se týkají jak dopravních nehod, tak pracovních či jiných úrazů. Mnozí poškození a jejich příbuzní neví, na co mají právo a jaké jsou jejich nároky.

Např. pro těžce zraněného klienta (poškození mozku, amputace obou dolních končetin) jsme vymohli vysoké bolestné a odškodnění trvalých následků (ztížení společenského uplatnění), rentu za ušlý výdělek, kterou se podařilo kapitalizovat do budoucna, dále náklady spojené s péčí o domácnost (ošetřovné) a další náklady např. vybudování výtahu v rodinném domě.

Rovněž se nám podařilo pro jeho blízké příbuzné (manželka, děti) vymoci odčinění duševních útrap osob blízkých a to poměrně významnými částkami.

Zastupujeme také pozůstalé z dopravních nehod, kde bohužel jejich příbuzní nebo osoby blízké zahynuli. Vymáháme maximální odškodné, tak aby tito pozůstalí dokázali alespoň po finanční stránce eliminovat nepříznivé důsledky smrti jejich příbuzného či osoby blízké.