Náš tým

Společník a zakladatel: JUDr. Ing. Petr Tomaštík

V roce 2000 jsem absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Zde jsem v roce 2001 úspěšně složil rigorózní zkoušku. V roce 2001 jsem ukončil studium na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně, v oboru Firemní finance a obchod.

Po ukončení studia jsem pracoval ve finančních institucích (Leasing České spořitelny, Česká pojišťovna). Od roku 2005 se věnuji advokacii. Jako advokát jsem 6 let pracoval pro Českou pojišťovnu a.s. V současné době se advokacii věnuji jako společník AK Tomaštík s.r.o.

Moji specializací je náhrada škody na zdraví, pracovní úrazy, dopravní nehody a trestní právo. Věnuji se i ostatním oblastem občanského práva, obchodním společnostem či směnkám.